„Na rybách – Petrov zdar!“, 5., 6. a 7. marca 2022

Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:

  • Predstavenie rieky Hornád. V úvode sa vyberieme na východ Slovenska a predstavíme si rieku Hornád. Už na prvý pohľad je jasné, že v nej pláva množstvo rýb. Aj to je dôvod, prečo sa tu vyskytuje množstvo kormoránov. Prezradíme Vám, ako s nimi košickí rybári bojujú.
  • Záchrana rýb v ramenách Dunaja. Pokles vodnej hladiny v rieke Dunaj zapríčiňuje okrem iného pravidelné vysychanie ramien, v ktorých sa nachádza množstvo rýb. Tie by bez pomoci človeka nemali šancu na prežitie. Aj tu rybári zasiahli a ryby zachraňovali.
  • Kosenie brehov od náletových drevín. Táto činnosť je v jarnom období okolo rybárskych revírov pomerne bežná. Avšak, nás zaujal netradičný, no veľmi efektívny spôsob odstraňovania neželaných porastov z brehovej línie rybárskeho revíru v Trnovci nad Váhom.
  • Lov pstruhov u nás a na Novom Zélande. Loviť pstruhy dúhové je u nás možné počas celého roka, ale samozrejme len na revíroch, kde nie je všeobecný zákaz lovu. My sme to vyskúšali a za pstruhmi sme sa prostredníctvom Peťa Klesniaka vybrali aj na Nový Zéland.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:

Sobota 5. marca o 15:45 hod. – premiéra
Nedeľa 6. marca o 09:30 hod. – repríza
Pondelok 7. marca o 17:55 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n

Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Petra Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk, 0948 560 900.

Prajeme príjemné sledovanie!

Pomoc pre Ukrajinu

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vážení športoví rybári,

dovoľte mi v mojom mene a aj v mene SRZ – Rada Žilina, požiadať Vás v tejto neľahkej situácii, aby ste sa zapojili do humanitárnej pomoci pre obyvateľstvo postihnuté vojnou na Ukrajine.

Rada SRZ schválila príspevok vo výške 2.000 Eur na nákup hygienických potrieb, trvanlivých potravín, prípadne ďalších potrieb. Zamestnanci SRZ Rada Žilina sa taktiež osobne zúčastňujú na finančných a materiálnych zbierkach, ktoré sú organizované takmer v každom meste. Okrem toho sú zbierky organizované aj mimovládnymi organizáciami, cez ktoré môžete pomôcť.

Vopred ďakujem každému, kto sa rozhodne pomôcť.

Ing. Ján Kohút

tajomník SRZ

 

Katolícka charita – https://www.charita.sk/pomoc-ukrajine/

Priamo na hraničných priechodoch s Ukrajinou je už napríklad Slovenská katolícka charita.

Aktuálne organizujú celoslovenskú zbierku na pomoc Ukrajine.

Kto pomôže Ukrajine – https://ktopomozeukrajine.sk/

Vznikla tiež spojená iniciatíva mimovládnych organizácií Kto pomôže Ukrajine, na podporu Ukrajiniek a Ukrajincov v ohrození. Iniciatíva zverejnila formulár pre tých, ktorí dokážu poskytnúť ubytovanie a transport utečencom ale aj pre ľudí, ktorí dokážu poskytnúť, sociálnu podporu, psychologickú a pedagogickú pomoc, alebo dobrovoľníkov na aktivity pre deti.

Hľadajú aj tlomčníkov, či ľudí so zdravotníckym a právnym vzdelaním.

Pomáhať budú v spolupráci s organizáciami ako Človek v ohrozeni, Nadácia Integra, OZ SAVIO, Adra, SME SPOLU / Ukrajina-Slovensko SOS, Ukrajinsko – slovenská iniciatíva a ďalšie.

Financie zo zbierky zasa pomôžu zabezpečiť priamo na Ukrajine napríklad potravinové balíčky s múkou, olejom, soľou a cukrom či hygienické balíčky, lieky a iné zdravotnícke potreby. Zabezpečia tiež pitnú vodu a drevo na kúrenie.

Človek v ohrození – https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

„Potrebné bude najmä zabezpečiť ubytovanie, pitnú vodu, jedlo, lieky ale aj psychologickú podporu. V prípade potreby sme pripravení poskytovať humanitárnu pomoc ľuďom na úteku aj na území Slovenska,“ približuje Lenka Kačmárová z Človeka v ohrození. Slováci podľa nej môžu pomôcť najmä finančným príspevkom.

Magna – https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

Na Ukrajine pôsobí aj zdravotnícka humanitárna organizácia MAGNA, a to od roku 2019. „Máme na Ukrajine zásoby liekov a zdravotníckeho materiálu, ktorý aktuálne smeruje z hlavného mesta Kyjev do kontaktnej, dnes už vojnovej oblasti na východe krajiny a preverujeme iné oblasti, kde je aktuálna potreba.“

MAGNA tím je v úzkom kontakte so zdravotnými centrami a koordinuje pomoc smerujúcu do tých častí krajiny, ktoré sú útokmi najviac zasiahnuté. Situácia je podľa organizácie neprehľadná, od rána vládne panika, útoky sú na rôznych častiach krajiny.

„Ľudia môžu podporiť prácu MAGNA finančným darom, aby sme mohli rozsah našej pomoci okamžite rozšíriť a pomôcť deťom a ich rodinám v núdzi, pretože agresia a útok na Ukrajinu ohrozuje predovšetkým životy a zdravie bežných ľudí,“ uvádza organizácia. Organizáciu môžete podporiť prostredníctvom SMS na číslo 836 v hodnote 10 eur, celý príspevok pritom poputuje na Ukrajinu. Ďalšou možnosťou je darcovstvo prostredníctvom webovej stránky.

 

Ďalšie mimovládne organizácie:

DEPAUL Slovensko organizuje krízovú zbierku. „Naši priatelia v Depaul Ukrajina sú vážne ohrození a od včerajška sme s nimi v intenzívnom kontakte,“ informuje mimovládka – https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/

Nadácia Integra – https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/

príspevkom podporíte opatrenia, ktoré v čase núdze poslúžia ľuďom na úteku priamo na Ukrajine alebo v okolitých štátoch – najmä v Poľsku a na Slovensku.

Nadácia ACN – https://acnslovensko.sk/

poskytujú materiálnu aj zdravotnú pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva v krajine a už niekoľko rokov. Teraz čelia veľkému prívalu vojnových utečencov, resp. vnútorne vysídlených ľudí.

Sme spolu – UkraineSlovakiaSOS – https://smespolu-ukraineslovakia.darujme.sk/sos/

zdravotná a materiálna pomoc pre Ukajincov.

Úsmev ako dar – https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

pomoc s úhradou energií, liekov a zdravotných pomôcok, lekárskych výkonov i operačných zákrokov či rekvalifikáciou do potrebného zamestnania.

Depaul Slovensko – https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/

podpora bude smerovať priamo do najohrozenejších miest a pomôže zabezpečiť základné potreby: balíky s potravinami, materiálnu a zdravotnú pomoc pre ľudí v núdzi.

Vznikla aj skupina na sociálnej sieti s názvom Ubytovanie utečencov z Ukrajiny – https://www.facebook.com/groups/273172384894123/

Evanjelická cirkev augsburského vyznania zorganizovala finančnú zbierku na potreby riešenia utečeneckej krízy na Slovensku – https://www.ecav.sk/aktu…/oznamy/zbierka-na-pomoc-ukrajine

Unicef vyhlásil zbierku priamo pre Ukrajinu. Dary budú použité na pomoc deťom a ich rodinám, na zabezpečenie ich základných potrieb – https://www.unicef.sk/ukrajina/

Ukrajinský červený kríž – https://redcross.org.ua/en/

Slovensko-ukrajinská humanitárna organizácia – https://smespolu.org/ako-pomoct/

Liga za ľudské práva pomáha utečencom s azylovým procesom – https://www.hrl.sk/

Kyiv Independent zbierku vyhlásil aj ukrajinský portál, ktorý prináša informácie priamo z napadnutého územia v angličtine – https://www.gofundme.com/f/kyivindependent-launch

Rybolov vo februári

Individuálna druhová ochrana vo februári platí pre tieto ryby: mieň sladkovodný, lipeň tymiánový, ploska pásavá, šťuka severná, sumec veľký, zubáč veľkoústy, zubáč volžský, hlavátka podunajská, pstruh potočný, pstruh jazerný, sih peleď.

Kapra rybničného je možné loviť a privlastňovať si na kaprových revíroch, ktoré sú ostatnou vodnou plochou.

Celoročne chránené druhy rýb: blatniak tmavý, býčko rúrkonosý, čerebľa pestrá, čík európsky, hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, hrúz Belingov, hrúz fúzatý, hrúz karpatský, hrúz Kesslerov, hrúz tuponosý, hrúz Vladykov, jeseter ruský, kapor sazan, karas zlatistý, kolok veľký, kolok vretenovitý, lopatka dúhová, mihuľa potočná, mihuľa potiská, mihuľa ukrainská, mihuľa Vladykova, mrena karpatská, mrena poľská, mrena škvrnitá, ovsienka striebristá, plotica lesklá, plotica perleťová, pĺž baltický, pĺž bulharský, pĺž krymský, pĺž podunajský, pĺž severný, pĺž vrchovský, sih maréna, šabľa krivočiara.

Denná doba lovu vo februári:

  • Kaprové vody 06,00 – 21,00
  • Lipňové vody: všeobecný zákaz lovu
  • Pstruhové vody: všeobecný zákaz lovu.

Posledný zimný mesiac býva charakteristický premenlivým počasím. Silné mrazy striedajú vlny oteplenia a to do takej miery, že v nižšie položených rybárskych revíroch koncom mesiaca môže prebiehať neres šťuky. Rybári, ktorí už vlastnia povolenie na rybolov, môžu na riekach a nezamrznutých nádržiach úspešne loviť jalce, podustvy, ostrieže, pleskáče a kapry, aktívne sú aj pstruhy dúhové ktoré je možné loviť a privlastňovať si celoročne.

Asi najočakávanejšou správou pre rybárov je schválenie výnimky na úmyselné vyrušovanie a odlov kormorána veľkého, ktorú minister životného prostredia podpísal koncom decembra 2021. Po splnení jednoduchých podmienok je teda možné aktívne chrániť zimoviská rýb pred týmto rybožravým predátorom, ktorý sa na Slovensku v zimných mesiacoch pravidelne vyskytuje v niekoľkotisícových počtoch. Viac informácií o uplatňovaní výnimky na plašenie a odlov kormorána sa nachádza na našej webstránke v sekcii KORMORÁN VEĽKÝ.

Richard Štencl
ichtyológ SRZ-Rada Žilina

Rybolov v októbri

Covid automat pre šport