Rybolov vo februári

Individuálna druhová ochrana vo februári platí pre tieto ryby: mieň sladkovodný, lipeň tymiánový, ploska pásavá, šťuka severná, sumec veľký, zubáč veľkoústy, zubáč volžský, hlavátka podunajská, pstruh potočný, pstruh jazerný, sih peleď.

Kapra rybničného je možné loviť a privlastňovať si na kaprových revíroch, ktoré sú ostatnou vodnou plochou.

Celoročne chránené druhy rýb: blatniak tmavý, býčko rúrkonosý, čerebľa pestrá, čík európsky, hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, hrúz Belingov, hrúz fúzatý, hrúz karpatský, hrúz Kesslerov, hrúz tuponosý, hrúz Vladykov, jeseter ruský, kapor sazan, karas zlatistý, kolok veľký, kolok vretenovitý, lopatka dúhová, mihuľa potočná, mihuľa potiská, mihuľa ukrainská, mihuľa Vladykova, mrena karpatská, mrena poľská, mrena škvrnitá, ovsienka striebristá, plotica lesklá, plotica perleťová, pĺž baltický, pĺž bulharský, pĺž krymský, pĺž podunajský, pĺž severný, pĺž vrchovský, sih maréna, šabľa krivočiara.

Denná doba lovu vo februári:

  • Kaprové vody 06,00 – 21,00
  • Lipňové vody: všeobecný zákaz lovu
  • Pstruhové vody: všeobecný zákaz lovu.

Posledný zimný mesiac býva charakteristický premenlivým počasím. Silné mrazy striedajú vlny oteplenia a to do takej miery, že v nižšie položených rybárskych revíroch koncom mesiaca môže prebiehať neres šťuky. Rybári, ktorí už vlastnia povolenie na rybolov, môžu na riekach a nezamrznutých nádržiach úspešne loviť jalce, podustvy, ostrieže, pleskáče a kapry, aktívne sú aj pstruhy dúhové ktoré je možné loviť a privlastňovať si celoročne.

Asi najočakávanejšou správou pre rybárov je schválenie výnimky na úmyselné vyrušovanie a odlov kormorána veľkého, ktorú minister životného prostredia podpísal koncom decembra 2021. Po splnení jednoduchých podmienok je teda možné aktívne chrániť zimoviská rýb pred týmto rybožravým predátorom, ktorý sa na Slovensku v zimných mesiacoch pravidelne vyskytuje v niekoľkotisícových počtoch. Viac informácií o uplatňovaní výnimky na plašenie a odlov kormorána sa nachádza na našej webstránke v sekcii KORMORÁN VEĽKÝ.

Richard Štencl
ichtyológ SRZ-Rada Žilina