Predaj rybárskych povolení na rok 2023

Termíny predaja – December 2023

Štvrtok 28.12.2023 13:00 – 16:00
Piatok 28.12.2023 13:00 – 16:00

Termíny predaja – Január 2024

Utorok 02.01.2024 13:00 – 16:00
Streda 03.01.2024 13:00 – 16:00
Piatok 05.01.2024 13:00 – 16:00
Pondelok 08.01.2024 13:00 – 16:00
Utorok 09.01.2024 13:00 – 16:00
Štvrtok 11.01.2024 13:00 – 16:00
Piatok 12.01.2024 13:00 – 16:00

Termíny predaja – od 15. januára 2024

Každý utorok od 14:00 do 16:00
predaj končí 15. mája 2024 (vrátane)

Informácie k predaji rybárskych povolení
  • predaj sa uskutoční v rybárskom dome na poschodí – Horná ul. 1108/35, Čadca
  • vchod cez drevené hnedé dvere
  • je potrebné mať so sebou členskú legitimáciu a záznam o úlovkoch 2023
Odovzdanie záznamu o úlovkoch z roku 2023
  • záznam o úlovkoch je každý povinný odovzdať do 15. januára 2024
  • pri zakúpení povolenia v decembri 2021 je každý povinný odovzdať záznam o úlovkoch priamo pri predaji
  • záznam o úlovkoch môžete odovzdať pri predaji alebo do schránky na budove
  • záznam o úlovkoch musí byť riadne vyplnený podľa vzoru
Uhradenie členského príspevku pre rok 2024
  • členský príspevok je nutné uhradiť do 31. marca 2024
  • pri neuhradení tohto príspevku členstvo v SRZ MO Čadca zaniká

Žiadame rybárov aby pri platení členského neodkladali zakúpenie samotného povolenia na rybolov

Miestna kaprová      60 €
Zväzová kaprová      75 €
Členská známka / zápisné      32 € / 100 €
Miestna lipňová      35 €
Zväzová lipňová      70 €
Mietna pstruhová      27 €
Neodpracovaná brigáda      80 €
Miestna kaprová detská      14 €
Zväzová kaprová detská      15 €
Zväzová kaprová od 3 r. do 5r.        0 €
Členská známka mládež      17 €
Členská známka detská        1 €
Miestna pstruhová detská      15 €
Miestna lipňová detská      17 €