Vážení rybári a rybárky. Dovoľte aby sme Vám oznámili, že poukázanie 2% daní pre našu organizáciu bude za rok 2023 opäť funkčné.

Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie pri poukázaní 2% za rok 2022.

Venujte sami sebe 2 percentá z daní.

Záleží len od Vás, či 2-percenta zo svojich zaplatených daní venujete do štátneho rozpočtu, alebo ich poukážete priamo svojej rybárskej organizácii.

Ako poukázať 2 % z dane

Je potrebné doručiť daňovému úradu dve tlačivá.

1. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (vypíšete sami – viď príloha).

2. Potvrdenú kópiu vyhlásenia je potrebné doručiť miestnej organizácii  (p. Krkoška)

V prípade ak poukazujete 2% z dane, žiadame Vás aj o zaškrtnutie súhlasu so zverejnením poukázania týchto daní ( nie je povinné)

Pre lepšiu identifikáciu odporúčame tlačivo vytlačiť 2 krát a nechať si kópiu potvrdiť.

Výhody poukázania priamo svojej organizácii:

  • Pri poukázanej minimálnej sume 80 € bude táto suma započítaná ako odpracovaná brigáda (tu je potrebné zaškrtnutie políčka so súhlasom o zverejnení poukázania 2%. (nie je povinné, ale uľahčí identifikáciu)
  • Pri poukázanej minimálnej sume 260€, bude tejto osobe vydané miestne kaprové povolenie na nasledujúci rok. (túto sumu je možné spojiť od viacerých osôb ktoré poukázali 2% pre našu organizáciu)
  • Pri poukázanej minimálnej sume 360€, bude tejto osobe vydané miestne a zväzové kaprové povolenie na nasledujúci rok. (túto sumu je možné spojiť od viacerých osôb ktoré poukázali 2% pre našu organizáciu)
  • Tieto príspevky budú použité na  zakúpenie násad rýb, na zlepšenie kvality revírov a na investície do nehnuteľného majetku SRZ MO Čadca. (liaheň, rybársky dom, objekty na našich revíroch.

Ďakujeme a Lovu zdar.

Údaje pre vyplnenie tlačiva:

IČO: 00178209

Obchodné meno: SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ

Potrebné zaškrtnúť políčko: súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona(vyznačí sa x)

2% daní pre OZ rybári Krásno

Dobrý deň, po roku máte opäť možnosť rozhodnúť sa komu venujete svoje 2 % za rok 2023.

OZ Rybári Krásno vzniklo v roku 2012 a odvtedy sa aktívne snažíme zvyšovať populácie pôvodných druhov, hlavne pstruha potočného a lipňa tymiánového v pstruhových a lipňových revíroch našej MO Čadca.

Spočiatku sme za vyzbierané prostriedky nakupovali hotovú násadu lipňa, ktorou sme pomáhali zarybniť nad rámec rieku Bystricu. Toto sa nám zdalo finančne dosť náročné, keďže násada lipňa patrí k jedným z najdrahších (cca 17 €/kg). Preto sme sa rozhodli, že našu snahu budeme orientovať iným smerom.

V spolupráci s Ing. Martinom Kasákom sa podarilo po viacročnom úsilí vybudovať menšiu liaheň, v ktorej sa nám už v roku 2019 podarilo úspešne vytrieť a vyliahnuť prvé pstruhy potočné. 

Minulý november v tejto liahni opäť prebehol výter pstruha a aktuálne sú už skoro všetky pstruhy vyliahnuté a pripravené na rozkrm. Cieľom Martina a aj nás členov OZ je začať produkovať pstruhy, ktoré majú našu “kysuckú” genetiku (generačné ryby boli odlovené v našich revíroch) a v budúcnosti by mali byť schopné vracať sa na neresiská, čím by sa obnovil samo výter pstruha v našich revíroch, ktorý je v posledných rokoch čoraz slabší.

Takisto si myslíme, že produkcia vlastných rýb je najlacnejšou formou zarybňovania. Na túto činnosť sú však vynakladané nemalé finančné prostriedky. Veľkú zásluhu má na tom Martin, ktorý sa pravidelne stará o ikry a v súčasnosti už o vyliahnuté pstruhy. Naše združenie sa v rámci svojich možností snaží zabezpečovať materiál potrebný pri odchove pstruha. V minulých rokoch sme zakúpili dva vertikálne inkubátory, ktorých kapacita je 200tis. ikier pstruha, odchovnú kruhovú nádrž, Martin zo svojich prostriedkov zakúpil žľaby na rozkrm plôdika a taktiež financoval celé technické zabezpečenie liahne a naša MO Čadca prispela financovaním krmiva na chov generačných rýb.

V ďalších rokoch by sme chceli kapacitne rozšíriť odchovné možnosti ročných pstruhov a začať s chovom lipňa, preto za vyzbierané financie plánujeme nákup väčších odchovných nádrží. 

Veríme, že v budúcnosti sa táto snaha odzrkadlí na zvýšenom počte pstruhov a lipňov v našich revíroch.

Ak máte záujem podporiť naše OZ Rybári Krásno, prosím, vyplňte priložené tlačivo, prípadne ma kontaktujte mailom na tomasmurcik@pobox.sk alebo telefonicky 0907156814. Za členov OZ Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

Tomáš Murčík

Click here to add your own text