Pomoc pre Ukrajinu

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vážení športoví rybári,

dovoľte mi v mojom mene a aj v mene SRZ – Rada Žilina, požiadať Vás v tejto neľahkej situácii, aby ste sa zapojili do humanitárnej pomoci pre obyvateľstvo postihnuté vojnou na Ukrajine.

Rada SRZ schválila príspevok vo výške 2.000 Eur na nákup hygienických potrieb, trvanlivých potravín, prípadne ďalších potrieb. Zamestnanci SRZ Rada Žilina sa taktiež osobne zúčastňujú na finančných a materiálnych zbierkach, ktoré sú organizované takmer v každom meste. Okrem toho sú zbierky organizované aj mimovládnymi organizáciami, cez ktoré môžete pomôcť.

Vopred ďakujem každému, kto sa rozhodne pomôcť.

Ing. Ján Kohút

tajomník SRZ

 

Katolícka charita – https://www.charita.sk/pomoc-ukrajine/

Priamo na hraničných priechodoch s Ukrajinou je už napríklad Slovenská katolícka charita.

Aktuálne organizujú celoslovenskú zbierku na pomoc Ukrajine.

Kto pomôže Ukrajine – https://ktopomozeukrajine.sk/

Vznikla tiež spojená iniciatíva mimovládnych organizácií Kto pomôže Ukrajine, na podporu Ukrajiniek a Ukrajincov v ohrození. Iniciatíva zverejnila formulár pre tých, ktorí dokážu poskytnúť ubytovanie a transport utečencom ale aj pre ľudí, ktorí dokážu poskytnúť, sociálnu podporu, psychologickú a pedagogickú pomoc, alebo dobrovoľníkov na aktivity pre deti.

Hľadajú aj tlomčníkov, či ľudí so zdravotníckym a právnym vzdelaním.

Pomáhať budú v spolupráci s organizáciami ako Človek v ohrozeni, Nadácia Integra, OZ SAVIO, Adra, SME SPOLU / Ukrajina-Slovensko SOS, Ukrajinsko – slovenská iniciatíva a ďalšie.

Financie zo zbierky zasa pomôžu zabezpečiť priamo na Ukrajine napríklad potravinové balíčky s múkou, olejom, soľou a cukrom či hygienické balíčky, lieky a iné zdravotnícke potreby. Zabezpečia tiež pitnú vodu a drevo na kúrenie.

Človek v ohrození – https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

„Potrebné bude najmä zabezpečiť ubytovanie, pitnú vodu, jedlo, lieky ale aj psychologickú podporu. V prípade potreby sme pripravení poskytovať humanitárnu pomoc ľuďom na úteku aj na území Slovenska,“ približuje Lenka Kačmárová z Človeka v ohrození. Slováci podľa nej môžu pomôcť najmä finančným príspevkom.

Magna – https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

Na Ukrajine pôsobí aj zdravotnícka humanitárna organizácia MAGNA, a to od roku 2019. „Máme na Ukrajine zásoby liekov a zdravotníckeho materiálu, ktorý aktuálne smeruje z hlavného mesta Kyjev do kontaktnej, dnes už vojnovej oblasti na východe krajiny a preverujeme iné oblasti, kde je aktuálna potreba.“

MAGNA tím je v úzkom kontakte so zdravotnými centrami a koordinuje pomoc smerujúcu do tých častí krajiny, ktoré sú útokmi najviac zasiahnuté. Situácia je podľa organizácie neprehľadná, od rána vládne panika, útoky sú na rôznych častiach krajiny.

„Ľudia môžu podporiť prácu MAGNA finančným darom, aby sme mohli rozsah našej pomoci okamžite rozšíriť a pomôcť deťom a ich rodinám v núdzi, pretože agresia a útok na Ukrajinu ohrozuje predovšetkým životy a zdravie bežných ľudí,“ uvádza organizácia. Organizáciu môžete podporiť prostredníctvom SMS na číslo 836 v hodnote 10 eur, celý príspevok pritom poputuje na Ukrajinu. Ďalšou možnosťou je darcovstvo prostredníctvom webovej stránky.

 

Ďalšie mimovládne organizácie:

DEPAUL Slovensko organizuje krízovú zbierku. „Naši priatelia v Depaul Ukrajina sú vážne ohrození a od včerajška sme s nimi v intenzívnom kontakte,“ informuje mimovládka – https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/

Nadácia Integra – https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/

príspevkom podporíte opatrenia, ktoré v čase núdze poslúžia ľuďom na úteku priamo na Ukrajine alebo v okolitých štátoch – najmä v Poľsku a na Slovensku.

Nadácia ACN – https://acnslovensko.sk/

poskytujú materiálnu aj zdravotnú pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva v krajine a už niekoľko rokov. Teraz čelia veľkému prívalu vojnových utečencov, resp. vnútorne vysídlených ľudí.

Sme spolu – UkraineSlovakiaSOS – https://smespolu-ukraineslovakia.darujme.sk/sos/

zdravotná a materiálna pomoc pre Ukajincov.

Úsmev ako dar – https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

pomoc s úhradou energií, liekov a zdravotných pomôcok, lekárskych výkonov i operačných zákrokov či rekvalifikáciou do potrebného zamestnania.

Depaul Slovensko – https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/

podpora bude smerovať priamo do najohrozenejších miest a pomôže zabezpečiť základné potreby: balíky s potravinami, materiálnu a zdravotnú pomoc pre ľudí v núdzi.

Vznikla aj skupina na sociálnej sieti s názvom Ubytovanie utečencov z Ukrajiny – https://www.facebook.com/groups/273172384894123/

Evanjelická cirkev augsburského vyznania zorganizovala finančnú zbierku na potreby riešenia utečeneckej krízy na Slovensku – https://www.ecav.sk/aktu…/oznamy/zbierka-na-pomoc-ukrajine

Unicef vyhlásil zbierku priamo pre Ukrajinu. Dary budú použité na pomoc deťom a ich rodinám, na zabezpečenie ich základných potrieb – https://www.unicef.sk/ukrajina/

Ukrajinský červený kríž – https://redcross.org.ua/en/

Slovensko-ukrajinská humanitárna organizácia – https://smespolu.org/ako-pomoct/

Liga za ľudské práva pomáha utečencom s azylovým procesom – https://www.hrl.sk/

Kyiv Independent zbierku vyhlásil aj ukrajinský portál, ktorý prináša informácie priamo z napadnutého územia v angličtine – https://www.gofundme.com/f/kyivindependent-launch