Rybolov v októbri

Individuálna druhová ochrana v októbri platí pre tieto druhy rýb: hlavátka podunajská, pstruh potočný, pstruh jazerný, sih peleď. Hlavátku podunajskú je však možné loviť na hraničných vodách s Poľskom na povolenie na lov hlavátky.

Celoročne chránené druhy rýb: blatniak tmavý, býčko rúrkonosý, čerebľa pestrá, čík európsky, hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, hrúz Belingov, hrúz fúzatý, hrúz karpatský, hrúz Kesslerov, hrúz tuponosý, hrúz Vladykov, jeseter ruský, kapor sazan, karas zlatistý, kolok veľký, kolok vretenovitý, lopatka dúhová, mihuľa potočná, mihuľa potiská, mihuľa ukrajinská, mihuľa Vladykova, mrena karpatská, mrena poľská, mrena škvrnitá, ovsienka striebristá, plotica lesklá, plotica perleťová, pĺž baltický, pĺž bulharský, pĺž krymský, pĺž podunajský, pĺž severný, pĺž vrchovský, sih maréna, šabľa krivočiara.

Denná doba lovu v októbri:

  • Kaprové vody 00,00 – 24,00
  • Lipňové vody 05,00 – 21,00

Pstruhové vody: všeobecný zákaz lovu

Postupné ochladzovanie vody aktivuje dravé druhy rýb, tie zas k revírom priťahujú športových rybárov. Predstava úlovku pekného zubáča alebo šťuky je viac ako lákavá!

Október je aj mesiacom mnohých rybárskych činností. Začínajú výlovy odchovných rybníkov a následne sa zlovenými rybami zarybňujú lovné rybárske revíry. Čerstvo vysadeným rybám by mal byť dopriaty aspoň krátky čas na aklimatizáciu v novom prostredí. Z tohto dôvodu preto môže užívateľ revíru obmedziť lov vysadeného druhu ryby, alebo vydať všeobecný zákaz lovu až na dobu 28 dní.

Na pstruhárstvach začína umelý výter generačných rýb, vzniká nová generácia pstruhov, ktoré na budúcu jar môžu hospodári vysádzať do odchovných vlásočníc. Tieto vlásočnice je práve na jeseň vhodné zloviť od odrastenej násady a tú premiestniť do vodnatejších tokov.

V októbri však už pravidelne prilietajú na naše územie početné kŕdle kormoránov a devastujú populácie pôvodných druhov rýb. Ministerstvo životného prostredia však napriek mnohým urgenciám neudelilo SRZ výnimku na plašenie o odlov kormorána od januára 2020.

Richard Štencl

ichtyológ SRZ Rada – Žilina – https://www.srzrada.sk/aktuality/rybolov-v-oktobri/