Rekonštrukcia objektu – Liaheň Rieka

V apríli 2022 začala rekonštrukcia liahne v mestskej časti Rieka pod Chatou tri kopce. Rekonštrukciu realizuje p. Milan Krkoška ml. spoločne s rybármi našej organizácie. Do konca júla sa rekonštrukcie zúčastnilo 12 rybárov.

Rekonštrukcia bude prebiehať do konca roka. Preto prosíme rybárov aby sa hlásili na brigády a pomohli s rekonštrukciou liahne.

Taktiež prosíme rybárov, ktorí majú možnosť prispieť stavebným materiálom aby sa prihlásili a následne im bude uznaná brigáda.

Tento rok prebehne aj výstavba prívodu vody z potoka. Po ukončení výstavby je v pláne spustenie liahne a chov pstruha potočného.