Rekonštrukcia objektu – Liaheň Rieka

V apríli 2022 začala rekonštrukcia liahne v mestskej časti Rieka pod Chatou tri kopce. Rekonštrukciu realizuje p. Milan Krkoška ml. spoločne s rybármi našej organizácie.

Od apríla roku 2022 sa nám podarilo rekonštruovať priestory liahne, vybudovalo sa nové odberné miesto vody na potoku, demontovala sa prístavba a začalo sa s výstavbou novej.

V dnešnej dobe je v liahni chovaná tohtoročná násada pstruha potočného a taktiež aj ročného pstruha potočného.

Najbližšie je naplánovaná výstavba mostu cez potok, bez ktorého sú ďalšie rekonštrukcie obtiažné. Financie na betónový most by mali byť získané z predaja nepotrebného pozemku pre SRZ MO. Tento predaj ale musí schváliť členská schôdza.

Do ďalších rekonštrukcií spadá oprava a spustenie troch zemných nádrží a následná oprava veľkého rybníka kde by sa mohol odchovať pstruh dúhový alebo na konzumnú veľkosť.