Brigáda Liaheň – Rieka

Brigáda Čierne 21.05.2022

Brigáda – Blažkov potok

Brigáda počas pretekov

Brigáda Gavlasov potok 09.10.2021

Brigáda VN Milošová 15. a 18. 09.2021

Brigáda – zarybňovanie lipňom

Brigáda rybník Čierne 22.05.2021

Brigáda VN Milošová 01.05.2021