Brigáda počas pretekov

Brigáda Gavlasov potok 09.10.2021

Brigáda VN Milošová 15. a 18. 09.2021

Brigáda – zarybňovanie lipňom

Brigáda rybník Čierne 22.05.2021

Brigáda VN Milošová 01.05.2021

Brigáda – rozhodca na pretekoch

Brigáda VN Milošová 12.9.2020

Brigáda Gavlasov potok 29. 8. 2020