Brigáda Čierne 20.05.2023

Brigáda Liaheň 22.04.2023

Brigáda Raková 13.05.2023

Brigáda Liaheň – Rieka

Brigáda Čierne 21.05.2022

Brigáda – Blažkov potok

Brigáda počas pretekov

Brigáda Gavlasov potok 09.10.2021