Zoznam plánovaných prác v rámci brigád.

Zoznam brigád v rybárskych revíroch MO Čadca naplánovaných na rok 2023. Členovia si môžu dohodnúť termín a podmienky vykonania brigády s príslušným pomocným hospodárom.

Tiež si môžu vytvoriť i vlastnú brigádnickú akciu, je však potrebné ju dať odsúhlasiť hlavnému hospodárovi Ing. Hausmanovi tel.:0905935201 s uvedením miesta , rozsahu a dátumu realizácie.

Liaheň Čadca Rieka- Krkoška Milan ml. 0907 633 033
Oprava vonkajších nádrží
Rekonštrukcia predsiene
Oprava spodnej hrádze, betonáž loviska
Oprava oplotenia a brány
Čistenie a prehĺbenie koryta odtokového kanála

VN Milošová Krkoška- Milan ml. 0907 633 033
Čistenie koryta odpadového kanála
Oprava bezpečnostného prepapadu
Výstavba splavov na prítoku do VN
Dokončenie stropov v bunkách, osadenie dverí
Oprava lavičiek

Milošovský potok- Krkoška Milan ml. 0907 633 033
Čistenie brehov, výrez náletových drevín, stavba splavov
Osadenie revírnych tabúľ

Štrkovisko Svrčinovec- Krkoška Milan najst. 0940 300 332
Čistenie okolia rybníka, zber odpadkov
Kosenie trávy okolo rybníka
Oprava a náter lavičiek
Čistenie prítoku do rybníka
Úprava príjazdovej cesty

Raková – chovné potoky- Hnidka František
Čistenie brehov, výrez náletových drevín, stavba splavov
Zber odpadkov, spevnenie brehov, oprava a stavba splavov

Krásno n. Kys. – Gavlasov, Blažkov, Capkov potok- Murčík Tomáš 0907 156 814
Čistenie brehov, výrez náletových drevín, stavba splavov
Zlovovanie potokov na jeseň, vypušťanie zlovenej násady
Roznášanie plôdika PP do chovných potokov

Stará Bystrica – Ondrejkovský potok- Belko Lukáš 0948 878 096
Zber odpadkov, spevnenie brehov, oprava a stavba splavov
Výrez náletových drevín
Roznášanie plôdika PP do chovných potokov
Zlovenie potoka na jeseň, výpúšťanie zlovenej násady