Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

nakoľko sa blíži čas organizácie športových pretekov v rybolove, dovoľujeme si Vám opäť pripomenúť, že MŠVVaŠ SR predstavilo plán návratu športovcov na športoviská tvz. Covid automat pre šport.

Covid automat pre šport vychádza z kritérií národného covid automatu a kopíruje regionálnu charakteristiku. Nemá kompetencie uvoľňovať opatrenia nad rámec vyhlášky alebo nariadenie hlavného hygienika. Jeho hlavnou úlohou je konkretizovať možnosti a spôsoby vykonávania športu podľa aktuálnych pravidiel.

Jednoduchá aplikácia, ktorú nájdete na www.covidsport.sk informuje, aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine.

Je potrebné kliknúť si na www.covidsport.sk a zadať svoj okres a do kolonky šport zadať športové rybárstvoInformácie sú momentálne aktualizované k 19.4.2021, t.j. k dnešnému dňu. Aktualizácia informácií je zabezpečená napojením priamo na www.korona.gov.sk odkiaľ čerpá dáta. Informácia, ktorá sa Vám zobrazí, popisuje stav v momentálne platnej fáze.