Osobný list ministra ŽP SR p. Budaja tajomníkovi SRZ

Vážení členovia SRZ,

dovoľujeme si Vám v prílohe predložiť odpoveď na našu žiadosť o riešenie problematiky s kormoránom veľkým, ktorá je osobnou reakciou ministra ŽP SR, pána Jána Budaja.