Informácie výboru

1.12.2020
Dňa 1. decembra 2020 sa stretol výbor na svojom zasadaní, kde okrem administratívnych
a organizačných záležitosti prejednal a vzal na vedomie nasledovné:

  1. Výbor vzhľadom k pandemickej situácií rozhodol, že tradičný rybársky ples sa v januári 2021
    konať nebude.
  2. Výbor zhodnotil výsledky a priebeh členskej schôdze MO SRZ Čadca konanej dňa 13.9.2020
    o 08.00 hod. v DK Čadca.
  3. Výbor sa zaoberal podnetom revíznej komisie vo veci zarybňovania.
  4. Výbor riešil elektronizáciu evidencie členskej základne a vydávania povoleniek.
  5. Výbor prejednal možnosť elektronických platieb pri predaji povoleniek.
  6. Výbor vzal na vedomie informáciu o umelom výtere pstruha potočného

Ing. Marián Sihelník

podpredseda MO SRZ Čadca