Odchov pstruha potočného

V spolupráci s Mgr. Tomášom Murčíkom (členom výboru MO Čadca)  a Ing. Martinom Kasákom bol uskutočnený v našich liahňach výter pstruha potočného z vlastných ikier pochádzajúcich z generačných pstruhov odchytených v našich revíroch a zo pstruha zo Strediska genofondu rýb Východná.

Za predpokladu ak bude odchov úspešný, budeme sa môcť tešiť z ryby u ktorej bude zachovaný genofond.

Milan Krkoška ml.