Príspevky na web stránku

Informácia pre hospodárov, kontrolnú komisiu a výbor

V prípade záujmu zverejniť článok na web stránke, je potrebné zaslať článok v súbore PDF / Word spolu s fotografiami na emailovú adresu infosrzca@gmail.com.

Článok bude následne spracovaný a publikovaný na stránke srzcadca.sk