Povolený lov kapra

Vážení kolegovia rybári.

Dňa 04.05. 2020 začína  sezóna v love kapra na týchto revíroch

 – Rybník Svrčinovec

 – Čierňanský rybník

Pozor: VN Milošová je vodná nádrž a lov je povolený zo zákona a vyhlášky od 1. 6. 2020.

Upozornenie:

Na základe vyhlásenia krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva je zakázané:

  • zdržiavať sa v skupinách, mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti.
  • pohybovať sa v prírode bez rúška alebo inej ochrany horných dýchacích ciest ( povinnosť nosiť rúško vo vzdialenosti menšej ako 20 m od iných osôb ktoré nežijú v spoločnej domácnosti.
  • približovať k iným osobám na vzdialenosť menšiu ako 2 m.

Podľa zákona o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky je rybár povinný:

  • dodržiavať vzdialenosť 5 m pri love kapra a 20 m pri love na prívlač a muškárením.
  • odniesť si odpadky

Žiadame rybárov aby boli ohľaduplný a trpezlivý. Zbytočne sa nepribližujte k iným osobám, po ukončení lovu sa nezdržiavajte na revíroch a dodržujte nariadenia ÚVZSR.

Nedodržiavaním nariadení by mohlo byť ohrozené samotné lovenie rýb, čo v našom prípade nechceme.

Ďakujeme.