Informácie výboru

7.11. 2019

Výbor na svojom zasadaní okrem administratívne organizačných záležitosti prejednal a vzal na vedomie nasledovné:

  1. Výbor vyhodnotil zarybnenie za rok 2019 a skonštatoval, že zarybňovací plán pre tento rok bol splnený..
  2. Výbor vzal na vedomie informácie z porady delegátov snemu SRZ za žilinský kraj,
  3. Výbor vyhodnotil priebeh jesenných rybárskych pretekov a skonštatoval, že mali dobrú organizačnú i športovú úroveň.
  4. Výbor schválil pokrytie prístrešku na VN Milošová plechom.

Ing. Marián Sihelník

podpredseda MO SRZ Čadca