Informácie výboru

23.1. 2020

  1. Výbor vyhodnotil organizáciu a priebeh rybárskeho, plesu.
  2. Výbor rozhodol o zvolaní členskej schôdze na 22.3. o 08.00 hod v kinosále domu kultúry v Čadci.
  3. Výbor stanovil termín konania školenia hospodárov a RS na 2.4. 2020 o 16.00 hod. v rybárskom dome.
  4. Výbor stanovil termín konania školenia nových členov na 5.4. 2020 o 08.00 hod. v rybárskom dome.
  5. Výbor schválil poskytnutie finančného príspevku na činnosť krúžkov mladých rybárov.
  6. Výbor sa zaoberal rekonštrukciou a obnovení liahne v Rieke.
  7. Výbor stanovil termíny konania jarných pretekov nasledovne:
  8. 9.5.2020 – detské kaprove preteky
  9. 16.5.2020 – pstruhove preteky dospelí
  10. 17.5.2020 – kaprové, športové preteky dospelí (CHAP)

Ing. Marián Sihelník

podpredseda MO SRZ Čadca