Informácie zo zasadnutia výboru MOSRZ konaného dňa 5.1.2023

Výbor okrem administratívno-technický záležitosti prerokoval nasledovné:
1, Aktuálne informácie zo zväzu a z došlej pošty
Ing. Sihelník informoval prítomných o  zaslaní nových stanov SRZ, kde je už zapracovaný aj
náš návrh na zmenu stanov vo veci udeľovania výnimiek členskou schôdzou z povinnosti vykonávať
brigádu. Ďalej podal informáciu že dňa 14. januára 2023 bude na rybárskych revíroch Slovenského
rybárskeho zväzu prebiehať sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v čase od 14,00 do 17,00
hod. P.Krkoška Milan informoval o cenovej ponuke na ryby zo SLOVRYBU a o odstúpení
vyšetrovacieho spisu Patrika B. na preriešenie priestupkovej komisií pri MO SRZ Čadca. P.Mitka, …