Brigáda Liaheň – Rieka

Vážení kolegovia rybári a všetci priatelia prírody.

Vzhľadom na prebiehajúce stavebné konanie pre nový prívod vody do liahne Vás žiadame o odpracovanie brigády práve v našej liahni.

V liahni sa pracuje na novom prívode vody, ktorý bude vykonávať vysúťažená firma.

Pred tým ako sa prívod vody spustí, je potrebné vykonať práce, ktoré musíme spraviť pre zahájenie chovu pstruha potočného a lipňa tymiánoveho.

Brigádu je možné odpracovať kedykoľvek aj ako jednotlivec, ale najlepšie v skupinách.

Zoznam prác je nasledovný:

  • Odstránenie náletových drevín
  • Oprava oplotenia
  • Čistenie a rekonštrukcia nádrží
  • Rekonštrukcia interiéru a exteriéru liahne
  • Náter strechy
  • Kosenie, …

Brigády na ostatných reviroch budú obmedzené len na neodkladné a potrebné činnosti.

Základné náradie je pripravené.

Je potrebné, aby ste si zabezpečili vlastné pracovné rukavice, čižmy.

Ak máte možnosť, prineste si so sebou lopatu, sekeru, hrable, motorovú pílu, fúrik, …

Nahláste prosím svoju predpokladanú účasť priamo organizátorovi brigád:

Milan Krkoška ml. – Tel.: 0907 633 033