Všeobecný zákaz lovu rýb

Všeobecný zákaz lovu rýb na revíroch SRZ MO Čadca

VN Milošová 3-3440-1

od 16. 09. 2020    do – dátum bude upresnený