Všeobecný zákaz lovu rýb

Všeobecný zákaz lovu rýb na revíroch SRZ MO Čadca

  • VN Milošová 3-3440-1 od 16. 09. 2020  do 01. 10 2020 / 06:00 hod
  • Rybník Svrčinovec 3-3520-1 od 25. 09. 2020  – 11:00 do 01. 10. 2020 / 06:00 hod
  • Rybník Čierne 3-0530-1-1 od 24. 09. 2020 do 01. 10. 2020 / 06:00 hod
  • Dátum bol z technických príčin upravený