VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB

VN Milošová

od 14. 09. 2021 do 01. 10. 2021 / 6:00 hod.

Svrčinovský rybník

od 22.09.2021 do 01. 10. 2021 / 6:00 hod

Rybník Čierne

od 22.09.2021 do 01. 10. 2021 / 6:00 hod

Všeobecný zákaz lovu rýb je nariadený z dôvodu zarybnenia revírov.