INFORMÁCIE VÝBORU

07.09.2021

Dňa 7. septembra sa stretol výbor na svojom zasadaní, kde okrem administratívnych a organizačných
záležitosti prejednal a vzal na vedomie nasledovné:
1. Výbor prerokoval a vzal na vedomie prípravu školenia rybárskej stráže a implementáciu
legislatívnych zmien v oblasti výkonu rybárskej stráže.
2. Výbor vzal na vedomie informáciu o prebiehajúcom stavebnom konaní na vybudovanie
prítoku do liahne.
3. Výbor prerokoval jesenné zarybnenie , ktoré by sa malo uskutočniť v predpokladanom
termíne medzi 14-
16.9.2021. V súlade so zarybňovacím plánom bude dovezené nasledovné množstvo rýb:
– Milošová – Pstruh dúhový – konzum – 1000 kg + Kapor 2000 kg
– Svrčinovec – Kapor 1200 kg,
– Čierne – Kapor 800 kg
Dohľad nad dovozom a zarybnením kaprom a pstruhom bude vykonávať zástupca revíznej komisie
Gamrot Z. a pomocný hospodár rybníka Svrčinovec Krkoška M.
4. Výbor prerokoval a schválil organizačne technické zabezpečenie jesenných pretekov, kde
stanovil termíny konania nasledovne:
– Kaprové dospelí 25.9.2021 – Milošová ( chyť a pusť)
– Pstruhové muškárske preteky dospelí 26.9.2021 – Milošová ( chyť a pusť)
– Detské preteky 26.9.2021 – Svrčinovec
5.  Výbor prerokoval zmenu dodávateľa na výkon štátneho dozoru hrádze VN Milošová.

Ing. Marián Sihelník
podpredseda MO SRZ Čadca