Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie dnešným dňom 13. 03. 2020

rušíme predaj povolení na rybolov až do odvolania.

Členský poplatok bude možné uhradiť v náhradnom termíne aj po 31. marci.

Informácie nájdete aj na: