Výzva k predloženiu cenovej  ponuky

Miestna organizácia  Slovenského rybárskeho  zväzu Čadca, Vás oslovuje na predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavby „Čadca-Rieka – Nový odberný objekt pre rybné hospodárstvo“  v lokalite  Čadca – Rieka pri chate  Tri kopce.  Ponuku spracujte na základe nasledovných požiadaviek a pokynov:

MUDr.  František Krasňan

predseda MO SRZ Čadca