Revíry pstruhové

Platné povolenie na rybolov:

a) pstruhové miestne

b) hosťovacie povolenie na revíry pstruhové MOSRZ Čadca

c) zvláštne povolenie

Vychylovka

3-6080-4-1

Potok Vychylovka od ústia do rieky Bystrica v obci Nová Bystrica po pramene.

Čierňanka č. 2

3-0550-4-1

Potok Čierňanka od ústia Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec po pramene.

Milošovský potok

3-2260-4-1

Milošovský potok od ústia do rieky Čierňanka v miestnej časti Čadca – Podzávoz po pramene a priehradné teleso Milošovského rybníka.

Oščadnica

3-2780-4-1

Potok Oščadnica od ústia do rieky Kysuca po pramene vrátane prítokov

Radôstka č. 1

3-3100-4-1

Potok Radôstka od ústia do rieky Bystrica v obci Strará Bystrica po ľavostranný nemenný potok v obci Lutiše pri kostole.

Bystrica č. 2

3-0390-4-1

Čiastkové povodie riečky Bystrice od mosta pri kameňolome v obci Klubina po priehradné teleso vodárenskej nádrže Nová Bystrica.

Raková

3-3150-4-1

Potok Raková od ústia do rieky Kysuca v obci Raková po Ruľcov potok v obci Zákopčie – u Kľukov.

Čadečanka

3-0490-4-1

Potok Čadečanka od ústia do rieky Čierňanka v miestnej časti Čadca – Podzávoz po pramene.

Trstená

3-4410-4-1

Potok Trstená od ústia do rieky Kysuca v obci Raková po pramene nad osadou Korcháňovci.