Revíry lipňové

Platné povolenie na rybolov:

a) lipňové miestne

b) lipňové zväzové (len pri zväzových revíroch)

b) hosťovacie povolenie na revíry lipňové MOSRZ Čadca

c) zvláštne povolenie

Čierňanka č. 1

3-0540-5-1

Potok Čierňanka od ústia do rieky Kysuca v meste Čadca po ústie Šľahorovho

potoka v obci Svrčinovec.

Bystrica č. 1a (CHAP)

3-0380-5-1

Čiastkové povodie riečky Bystrice od ústia do rieky Kysuca v meste

Krásno nad Kysucou po Most lásky v Kalinove.

Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP),

to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!

Bystrica č. 1b

3-0381-5-1

Čiastkové povodie riečky Bystrice od Mostu lásky v Kalinove po most

pri kameňolome v obci Klubina.