Bližšie k rybárom, rybári bližšie k informáciám.

Kontaktný formulár slúži na podnety, návrhy, pripomienky od Vás rybárov.

Formulár slúži taktiež na informácie o členských schôdzach, schôdzach výboru a o činnosti členov výboru.

Na vaše otázky odpovieme aj ohľadom brigád, zarybnenia, plánovaných zákazov lovu, predaja povolení a pod.

Lovu zdar, Milan Krkoška ml.

Vaše podnety, návrhy, nápady a pripomienky