Informácie výboru

27.08.2020

Dňa 27. augusta 2020 sa stretol výbor na svojom zasadaní, kde okrem administratívnych
a organizačných záležitosti prejednal a vzal na vedomie nasledovné:

 • Výbor v súlade so stanovami SRZ zvoláva ČS MO SRZ Čadca na 13.9.2020 o 08.00 hod. v DK
  Čadca
 • Výbor prerokoval a schválil organizačné zabezpečenie členskej schôdze, osobitne zdôraznil
  nutnosť zabezpečiť opatrenia proti COVID 19 (rúška, dezinfekcia, rozstupy pri sedení…)
 • Výbor vzhľadom k pretrvávajúcim obmedzeniam COVID 19 a zhoršujúcemu sa vývoju pandémie,
  rozhodol, že sa budú konať iba odložené pstruhové preteky dňa 19.9.2020 na VN Milošová,
  kaprové a muškárske preteky sa na jeseň konať nebudú
 • Výbor vzal na vedomie informáciu o zarybnení Čereňany Bystričanky a ostatných potokov lipňom ,
  a pstruhom rôčkom.
 • Na základe záznamu z kontroly hrádze Milošová , výbor odsúhlasil vykonanie presného
  geodetického zamerania s cieľom posúdenia pohybu hrádze vodného telesa
 • Výbor schválil jesenné zarybnenie nasledovne:
  Milošová –Pstruh dúhový 1000kg – jedná miera.
  Milošová –kapor 2000 kg
  Svrčinovec – kapor 1200 kg
  Čierne – kapor 800 kg

Ing. Marián Sihelník
podpredseda MO SRZ Čadca